Mateusz Kubiak - witryna prywatna - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne


Na wstępie kilka słów o sobie…

Jestem kapłanem Archidiecezji Poznańskiej, chemikiem, a także z zamiłowania i częściowo z wykształcenia prawnikiem, członkiem korpusu instruktorskiego Związku Harcerstwa Polskiego oraz honorowym dawcą krwi.

Pochodzę z Poznania, od najmłodszych lat mieszkałem w jednej z ładniejszych okolic Poznania - na Malcie, w miejscu jednej z dwóch wsi należących kiedyś do Zakonu Kawalerów Maltańskich, a później włączonych w granice Stołecznego Miasta Poznania. Wywodzę się z rodziny z wielkopolskimi korzeniami i długą tradycją patriotyczną. Moi przodkowie walczyli we wszystkich najważniejszych konfliktach zbrojnych XX wieku - Wielkiej Wojnie 1914-1918, Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919,Wojnie polsko-bolszewickiej oraz II Wojnie Światowej, zdobywając na nich wiele odznaczeń. Skutkiem tego wszystkiego jest moje zaangażowanie na codzień w służbę Polsce i szerzenie postaw patriotycznych.

Osoby, które mnie znają żartują, że jestem człowiekiem renesansu bo wachlarz moich zainteresowań jest bardzo szeroki: teologia, filozofia, prawo (kanoniczne i cywilne), nauki przyrodnicze, szeroko rozumiane nauki techniczne (atomistyka, budowa materii, fizyka techniczna itp.), historia (zwłaszcza odkryć naukowych), turystyka, akwarystyka, filatelistyka, genealogia, literatura, wojskowość i obrona cywilna i wiele innych.

Obecnie jestem wikariuszem w parafii rzymsko-katolickiej pw. Świętej Rodziny w Poznaniu. A także katechetą w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego. Nadal także studiuję, tym razem na podyplomowych studiach doktoranckich Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie prawa kanonicznego.

Moje życiowe motto: "
"Nikim jest ten, kto nie ulepsza świata".


Na koniec może ktoś zapytać po co powstała ta strona? Otóż chciałem zebrać w jednym miejscu dorobek mojego młodego życia, a przy okazji, jak przystało na instruktora harcerskiego zdobyć nową umiejętność - tworzenie witryn internetowych.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego